جمله و نقل قول  بروس لی

جملات زیبا بروس لی - اشتباهات همیشه قابل بخشش هستند، اگر افراد شهامت پذیرفتن اشتباه خود را داشته باشند

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 27, 1940
وفات:   July 20 , 1973