جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - من هیچ وقت راجع به شجاعت یک رام کنندۀ شیر فکر نکرده ام. حداقل داخل قفس او از مردم در امان است

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950