جمله و نقل قول  جملات عاشقانه

جملات زیبا بودا - عشق واقعی از درک متقابل می آید

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال