جمله و نقل قول  جملات انگیزشی

جملات زیبا الوین تافلر - وقتی کارهای کوچک انجام می دهی باید درباره کارهای بزرگ فکر کنی، تا تمام کارهای کوچک در مسیر درست پیش بروند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 04, 1928
وفات:   June 27 , 2016