جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا زیگموند فروید - ذهن مثل کوه یخ می ماند، چرا که با یک هفتم حجمش بر روی آب شناور است

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939