جمله و نقل قول  چارلی چاپلین

جملات زیبا چارلی چاپلین - متأسفم، ولی من نمی خواهم یک فرمانروا باشم. این کار من نیست. من نمی خواهم به کسی فرمانروایی کنم یا بر کسی غلبه کنم

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   انگلیس
تولد:  April 16, 1889
وفات:   December 25 , 1977