جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - من هر روز سعی می کنم با کائنات به شکلی ناخودآگاه در ارتباط باشم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947