بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 12, 1876
وفات:   November 22 , 1916