جمله و نقل قول  جملات انگیزشی

جملات زیبا لس براون - باید روی مسیر خود به سمت عظمت متمرکز باقی بمانی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 17, 1945