جمله و نقل قول  جملات مرگ

جملات زیبا جرج الیوت - در هر وداع، تصویری از مرگ قرار دارد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  November 22, 1819
وفات:   December 22 , 1880