جمله و نقل قول  دیوید اگیلوی

جملات زیبا دیوید اگیلوی - تبلیغات سیاسی باید متوقف شود. آن تنها نوع فریبکارانۀ تبلیغات است که باقی مانده است. آن کاملا فریبکارانه است

بیوگرافی

ملیت :   انگلیس
تولد:  June 23, 1911
وفات:   July 21 , 1999