جمله و نقل قول  جملات زیبایی

جملات زیبا باب دیلن - پشت هر چیز زیبایی، نوعی رنج وجود دارد

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 24, 1941