جمله و نقل قول  هنری فورد

جملات زیبا هنری فورد - هیچ چیز بسیار سخت نیست اگر آن را به کارهای کوچک تقسیم کنی

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 30, 1863
وفات:   April 07 , 1947