جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا رابرت کیوساکی - هر چیزی که به طبقه کارگر گفته شده انجام دهند، ثروتمندان انجام نمی دهند. این پیام من است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  April 08, 1947