جمله و نقل قول  میگل د سروانتس

جملات زیبا میگل د سروانتس - تواضع، خصلتی است که در میان شاعران یافت نمی شود؛ چرا که هر یک از آن ها خود را بزرگترین در جهان می پندارد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   اسپانیا
تولد:  September 29, 1547
وفات:   April 23 , 1616