جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - از کسی که بدی تو را تلافی نمی کند بترس؛ او نه تو را می بخشد و نه به تو اجازه می دهد خودت را ببخشی

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950