جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا مهاتما گاندی - تعصب خودش شکلی از خشونت و مانعی در رشد روحیه حقیقی دموکراتیک است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   هند
تولد:  October 02, 1869
وفات:   January 30 , 1948