جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا پائولو کوئیلو - هر کس به نظر می رسد ایده‌ای روشن در مورد اینکه بقیۀ مردم چطور باید زندگی خود را سپری کنند دارد، ولی هیچ کس ایده‌ای راجع به زندگی خودش ندارد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947