جمله و نقل قول  بروس لی

جملات زیبا بروس لی - ترس از تردید می آید؛ ما وقتی می توانیم ترس درون خود را از بین ببریم که خودمان را بهتر بشناسیم

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 27, 1940
وفات:   July 20 , 1973