جمله و نقل قول  هرتا مولر

جملات زیبا هرتا مولر - سکوت نیز شیوه ای از سخن گفتن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آلمان
تولد:  August 17, 1953