جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا مارک تواین - تمام چیزی که در این زندگی نیاز داری نادانی و اطمینان است، و در این صورت موفقیت حتمی است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 30, 1835
وفات:   April 21 , 1910