جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا فیدل کاسترو - بیش از 820 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند؛ و 790 میلیون نفر از آن ها در جهان سوم زندگی می کنند

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   کوبا
تولد:  August 13, 1926
وفات:   November 25 , 2016