جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - برای عبور امن از جاده پر پیچ و خم زندگی، ما نیازمند چراغ حکمت و رهنمود تقوا هستیم

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال