جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا ایلان ماسک - افراد بهتر کار می کنند وقتی که بدانند هدف چیست و چرا. مهم است که افراد صبح ها برای سر کار آمدن اشتیاق داشته باشند و از کار کردن لذت ببرند

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  June 28, 1971