جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - از بین تمام فضیلت های اخلاقی، آزادی خواهی محبوب ترین است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان