جمله و نقل قول  جملات علم و دانش

جملات زیبا لائوتسه - کسانی که دانش دارند، پیش بینی نمی کنند. کسانی که پیش بینی می کنند، دانش ندارند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین