جمله و نقل قول  شارل دو مونتسکیو

جملات زیبا شارل دو مونتسکیو - در دوران طفولیت جوامع، روسای مملکت مقررات آن را تعیین می کنند؛ بعدها، مقررات روسای مملکت را تعیین می کنند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 18, 1689
وفات:   February 10 , 1755