جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - صلح نه تنها بهتر، بلکه بسیار دشوارتر از جنگ است

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950