جمله و نقل قول  ناپلئون هیل

جملات زیبا ناپلئون هیل - قدرت و رشد تنها از طریق تلاش و مبارزۀ مداوم بدست می آید

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 26, 1883
وفات:   November 08 , 1970