جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - یادت باشد که هر جایی قلب تو است، همانجا گنج خود را پیدا خواهی کرد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947