جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - کاری که در توان ما برای انجام دادن است، در توان ما برای انجام ندادن نیز است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان