جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا کوکو شانل - کسانی که پدید می آورند کم هستند؛ کسانی که نمی توانند بی شمارند. بنابراین، دستۀ دوم قوی تر هستند

بیوگرافی

حرفه :   طراح
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 19, 1883
وفات:   January 10 , 1971