جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا - هیچ کس به جز خودمان ما را نجات نمی دهد. ما خود باید مسیر را طی کنیم

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال