جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - به عشق امیدوار باش، برای عشق دعا کن، عشق را آرزو کن... ولی هرگز زندگیت را در انتظار عشق متوقف نکن

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا