جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا جان دی. راکفلر - اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 08, 1839
وفات:   May 23 , 1937