جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - دو چیزی که هرگز مجبور نیستی دنبالش باشی: دوستان واقعی و عشق واقعی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا