بیوگرافی

حرفه :   مذهبی
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 31, 1898
وفات:   December 24 , 1993