جمله و نقل قول  پله

جملات زیبا پله - من فکر نمی کنم که تاجر خیلی خوبی باشم. من بیش از حد با قلبم عمل می کنم

بیوگرافی

حرفه :   ورزشکار
ملیت :   برزیل
تولد:  October 23, 1940