جمله و نقل قول  مایا آنجلو

جملات زیبا مایا آنجلو - هیچ چیز کار نخواهد کرد مگر اینکه تو اقدام کنی

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   آمریکا
تولد:  April 04, 1928
وفات:   May 28 , 2014