جمله و نقل قول  جملات رویا

جملات زیبا رالف لورن - زندگی من یک رویا بوده است. اگر کسی داستانی راجع به آن می نوشت، کمی غیرواقعی به نظر می رسید. من احتمالا خودم این داستان را می خواندم و می گفتم، 'نه، این ممکن نیست.'

بیوگرافی

حرفه :   طراح
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 14, 1939

شخصیت های مرتبط

موضوعات مرتبط