جمله و نقل قول  دیپاک چوپرا

جملات زیبا دیپاک چوپرا - من از لغت «خودیاری» خوشم نمی آید. خودآگاهی بله، ولی خودیاری خیر

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   هند
تولد:  October 22, 1946