جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا بودا - یک لحظه می تواند یک روز را تغییر دهد، یک روز می تواند یک زندگی را تغییر دهد و یک زندگی می تواند دنیا را تغییر دهد

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال