جمله و نقل قول  رودیارد کیپلینگ

جملات زیبا رودیارد کیپلینگ - هیچ وقت رو به عقب نگاه نکن، وگرنه از پله ها خواهی افتاد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  December 30, 1865
وفات:   January 18 , 1936