جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا تیم کوک - زندگی متزلزل است. فردا تضمین شده نیست، پس هر چه که در توان داری را در اختیار بگذار

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  November 01, 1960