جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا زیگ زیگلار - بیشتر از پولی که بهت داده می شود کار کن، و در نهایت بیشتر از کاری که می کنی بهت پول داده خواهد شد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 06, 1926
وفات:   November 28 , 2012