جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - عشقی که در زندگی خود داری را با تمرکز بر عشقی که نداری نادیده نگیر

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا