جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - عده کمی بیشتر از دو یا سه بار در طول سال فکر می کنند. من با یک یا دو بار فکر کردن در طول هفته، برای خودم آوازه ای جهانی دست و پا کرده ام.

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950