جمله و نقل قول  جملات آزادی

جملات زیبا جان سی. مکسول - خداوند به هر کس تابلوی نقاشی سفیدی در ابتدای زندگی او داده است. وقتی که خدا به ما قلمو و رنگ می‌دهد کلمۀ «هدف» را زمزمه می‌کند، و ما را آزاد می‌گذارد تا هنرمند زندگی خود باشیم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 20, 1947