جمله و نقل قول  ویلیام فاکنر

جملات زیبا ویلیام فاکنر - هرگز نترس که صدای خود را برای صداقت و حقیقت و دلسوزی در مقابل بی عدالتی و دروغ گویی و طمع بالا ببری. اگر تمام مردم دنیا این عمل را انجام دهند، زمین را تغییر می دهد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  September 25, 1897
وفات:   July 06 , 1962