جمله و نقل قول  سایمون سینک

جملات زیبا سایمون سینک - نگرانی و تشویش، دید ما را بسته می کند. پذیرش خونسردانۀ خطر به ما اجازه می دهد که شرایط را آسان تر ارزیابی کنیم و گزینه ها را ببینیم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  October 09, 1973